10 de maig 2007

el guió

Per a fer la planificació de la nostra història decidim fer dos grups. El primer s’encarregarà de la primera part (recepció de les notes) i l’altre de la segona part (la cita).

Els resultats són els següents:

Seqüència u

Seqüència dos